Søgeresultat
Enblomstret Flitteraks - tavlebillede
Se fotos af Enblomstret Flitteraks i fotoarkivetUdskriv (siden formateres automatisk til udskrift)Se Flora Danica tavle med Enblomstret Flitteraks ved det Kgl. Bibliotek (åbner i nyt vindue)
Dansk artsnavn
Enblomstret Flitteraks

Latinsk artsnavn
Melica uniflora Retz.

Familiekode
Græsfamilien (Poaceae)

Biotop
Løvskov

Kort beskrivelse
Enblomstret Flitteraks er en bestandsdannende, spinkel græs med slappe, dunhårede blade. Skedehinden er kort med en opadrettet tand fortil. Blomsterstanden er en fåblomstret, noget ensidig, grenet top med oprette småaks. Småakset har rødbrune yderavner, som omslutter en nedre, tvekønnet blomst og en øvre gold blomst.

Hyppighed
Almindelig

Enblomstret Flitteraks - biotopbillede
Forside
Søgning
Søgenøgle
Anvendelse
Fritekst
Avanceret
Hjælp
Søgeresultat
Flitteraks,
Enblomstret

Artskarakter
Forveksling
Anvendelse
Værd at vide
Opslag
Planter
Familier
Biotoper
Morfologi
Taxonomi
Værksted
Øvelser
Danmarks Flora
Bag projektet
Links
Litteratur
Fotoarkiv
Kontakt