Søgning
     
    Biotop
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    Bladstilling
     
     
    Bladform
     
     
     
     
     
     
     
     
    Bladrand
     
     
     
     
    Torne
     
    Blomsterstand
     
     
     
     
     
     
           Rakleposition
            
            
            
    Kronens form
     
     
     
     
     
     
    Blomstens farve
     
     
     
     
     
    Blomstringstid
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    Tør frugttype
     
     
     
     
     
    Saftig eller kødet frugttype
     
     
     
     
     
     
           Antal sten eller frø per frugt
            
            
            
           Frugtmodning
            
            
            
            
            
            
           Frugtfarve
            
            
            
            
            
    Klatreplante
     

    
Biotop

Bred

Byruderat

Græsland

Hede

Klit

Løvskov

Mose eller eng

Moseskov

Nåleskov

Skov og plantager, hvor fyr og gran er dominerende.
Strandbred

Strandeng

Vejkant

Bladstilling

Bladenes placering i forhold til hinanden.
SpredtModsatBladform

Bladets omrids.
Elliptisk, ovalt eller ægformetOmvendt ægformetRundagtig

Bladet er mere eller mindre rundt.

Lancetformet eller linieformetFjerdeltHaanddeltFingretUligefinnetBladrand

HelrandetSavtakketRundtakket

Med korte runde takker, adskilt ved spidse indsnit.

Tandet eller tornetTorne

Grentorne eller barktorne.
Grentorne eller barktorneBlomsterstand

Enlige blomsterParvise eller få blomster sammenSkærm eller kvastKlaseSkærmformet eller ægformet topRakleRakleposition

HængendeOpretUdståendeKronens form

Blomsterkronens form.
Ej oplyst

4 frie eller næsten frie kronblade5 frie kronbladeHjulformetLæbeformetÆrtekroneBlomstens farve

Blomsterkronens dominerende farve.
HvidGulRødVioletGrønligBlomstringstid

Tør frugttype

Ej oplyst

BælgNødSpaltefrugt

En spaltefrugt er egentlig en enkeltfrugt som ved modenhed spaltes i flere delfrugter. Kan spaltes fra 2 til mange spaltefrugter.

Kapsler i frugtstandSaftig eller kødet frugttype

Ej oplyst

KærnefrugtHybenFlerfoldsfrugt af stenfrugterKødet kapselStenfrugt eller bærAntal sten eller frø per frugt

Hvor mange sten der er i frugten.
Ej oplyst

1

Der er kun 1 sten i frugten.
Flere

Der er flere sten i frugten.
Frugtmodning

Frugtfarve

GulGrønBlåSortRødKlatreplante

Klatreplante

Plante, der klatrer eller slynger sig op ad andre planter.
Nulstil

Nulstil alle afkrydsninger, markeringer og indtastninger og start forfra.