Søgning
     
    Biotop
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    Sidegrene
     
     
     
    Hulhed i staengel
     
     
     
    Tilstedeværelse af aks.
     
     
     
     

    
Biotop

Bred

Byruderat

Dyrket jord

Marker og brakmarker.
Græsland

Løvskov

Mose eller eng

Moseskov

Nåleskov

Skov og plantager, hvor fyr og gran er dominerende.
Sø eller vandløb

Vejkant

Sidegrene

IngenUgrenedeGrenedeHulhed i staengel

Ej oplyst

LilleStorTilstedeværelse af aks.

Nulstil

Nulstil alle afkrydsninger, markeringer og indtastninger og start forfra.