Søgning
     
    Biotop
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    Højde
     
    Bladstilling
     
     
     
     
     
     
    Bladtype
     
           Bladform (hele blade)
            
            
            
            
            
            
            
            
            
           Bladrand (hele blade)
            
            
            
            
            
     
           Bladform (delte blade)
            
            
            
     
           Bladform (sammensat)
            
            
            
            
           Bladrand (sammensat)
            
            
            
            
    Blomstringstid
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    Blomsterstand
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
           Kurvblomsternes form
            
            
            
            
                  Tungeformede randkroners farve
                   
                   
                   
                   
                   
           Fnok
            
            
            
    Blomstens farve
     
     
     
     
     
     
     
     
    Kronens form
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
           Antal kronblade
            
            
            
    Stængeltværsnit
     
     
     
    Bladnervation
     
     
     
     
    Hårplacering på blade
     
     
    Torne
     
     
    Antal støvblade
     
     
     
    Antal grifler
     
     
     
    Klatre- eller slyngplante
     

    
Biotop

Bred

Byruderat

Dyrket jord

Marker og brakmarker.
Græsland

Hede

Klit

Løvskov

Mose eller eng

Moseskov

Nåleskov

Skov og plantager, hvor fyr og gran er dominerende.
Strandbred

Strandeng

Sø eller vandløb

Vejkant

Højde

Bladstilling

Bladenes placering i forhold til hinanden.
Basalt stilletKransstillet eller i knipperSpredtModsatSammenhængende løvplader eller flydebladeIngen blade

Bladtype

Om bladet er helt, delt eller sammensat.
HeltBladform (hele blade)

Bladets omrids.
Elliptisk, ovalt eller ægformetHjerteformet eller nyreformetLancetformet eller aflangtLinieformet eller trind

Linieformet: et fladt, langt, smalt blad med parallelle rande.

Trind: et langt rundt blad med hul i.

Nåleformet eller sylformetOmvendt ægformet eller spatelformetPileformet eller spydformetRundagtigSkælformetBladrand (hele blade)

HelrandetRundtakket

Bladranden har korte, runde takker.

SavtakketTandetBølgetDeltBladform (delte blade)

FjerdeltHånddeltGaffeldelt

Blade som gentagne gange deler sig i to grene.

SammensatBladform (sammensat)

LigefinnetUligefinnetHjulformetKobletBladrand (sammensat)

HelrandetSavtakketRundtakket

Bladranden har korte, runde takker.

TandetBlomstringstid

Blomsterstand

Enlige blomster/kurveParvise eller få blomster/kurveAksHovedKlase eller svikkelKolbeKranse i aksSkærm eller halvskærmDobbeltskærmTop eller kvastKurvKurvblomsternes form

Ej oplyst

Randkroner og skivekroner er ens, evt. forstørredeStore fligede randkroner og rørformede skivekronerTungeformede randkroner og rørformede skivekronerTungeformede randkroners farve

HvidGul

Fra lys gul til solgul.

RødViolet

Bleglilla.

BlåFnok

Ej oplyst

Nød med fnokNød uden fnokBlomstens farve

HvidGulRødVioletBlåGrønligBrunSortKronens form

Blomsterkronens form.
Fladkravet eller hulkravetHjulformetKlokkeformet eller tragtformetKrukkeformet eller kugleformetLæbeformet eller maskeformetRørformetTungeformetÆrtekroneNøgen eller med utydeligt blosterFrie kronblade eller tilsyneladende frie kronblade

De enkelte kronblade er tydeligt adskilte og falder af hver for sig. Eller en dybt delt sambladet krone.

Antal kronblade

Antallet af kronblade.
Ej oplyst

Stængeltværsnit

Tydeligt firkantetKantetVingetBladnervation

BuestrengetFjerstrengetHåndstrengetStjernestrengetHårplacering på blade

På bladLangs bladrandTorne

På bladePå stængelAntal støvblade

Ej oplyst

1-10over 10Antal grifler

Ej oplyst

1-6

Mellem 1 og 6 grifler.

over 6

Mere end 6 grifler.

Klatre- eller slyngplante

Klatre- eller slyngplanter klatrer eller slynger sig op ad andre planter eller et andet underlag.
Klatrende eller slyngende overjordisk stængelNulstil

Nulstil alle afkrydsninger, markeringer og indtastninger og start forfra.