Søgning
     
    Biotop
     
     
     
     
     
     
    Nålenes placering
     
     
           Antal nåle i knippet
            
            
            
     
           Nålefæste
            
            
            
            
            
            
                  Nåleunderside
                   
    Kogletype
     
     
     
     
     
     
    Koglelængde
     
     
     
     

    
Biotop

Græsland

Hede

Klit

Løvskov

Moseskov

Nåleskov

Skov og plantager, hvor fyr og gran er dominerende.
Nålenes placering

KransI knipperAntal nåle i knippet

Ej oplyst

ToMangeSpredtNålefæste

Ej oplyst

Brun flugtende tapBrun, fremspringende tapGrøn, flugtende tapLav, elliptisk nålepudeRundt jævnt arNåleunderside

Med hvide striberKogletype

Ej oplyst

BæragtigÆgformet ikke træagtigÆgformet træagtigAflang, hængendeAflang, opretKoglelængde

Ej oplyst

Under 10 cm

Mindre end 10 cm.
Mellem 10 og 15 cm

Fra 10 til 15 cm.
Fra 20 cm

20 cm. lang eller derover.
Nulstil

Nulstil alle afkrydsninger, markeringer og indtastninger og start forfra.