Søgning
     
    Biotop
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    Højde
     
    Stænglens indre
     
     
     
    Stængeltværsnit
     
     
    Blomsterstandens opbygning
     
           Blomsterstandens længde
            
           Småaksenes organisering i blomsterstanden.
            
            
            
            
                  Blomsterstand
                   
                   
                   
                   
     
           Blomsterstand
            
            
            
            
            
           Hårplacering
            
     
           Blomstens organisering
            
            
                  Antal hanaks
                   
                  Antal hunaks
                   
                  Form af hunaks
                   
                   
                   
                  Stilling af hunaks
                   
                   
                   
                  Fordeling af hunaks
                   
                   
     
           Blomsterstandstype
            
            
            
            
                  Blomsterstandens bestanddele
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                  Blomsterstandens længde
                   
                  Stak og brod
                   
                   
                   
                  Skedehinde
                   
                   
                   
                  Bladform
                   
                   
                  Hår på blade
                   

    
Biotop

Bred

Byruderat

Dyrket jord

Marker og brakmarker.
Græsland

Hede

Klit

Løvskov

Mose eller eng

Moseskov

Nåleskov

Skov og plantager, hvor fyr og gran er dominerende.
Strandbred

Strandeng

Sø eller vandløb

Vejkant

Højde

Stænglens indre

Ej oplyst

MarvfyldtHulStængeltværsnit

Trind

Rund.

TrekantetBlomsterstandens opbygning

Enkelt (Blomsterstandens opbygning)Blomsterstandens længde

Småaksenes organisering i blomsterstanden.

Ej oplyst

EnsidigTosidigFlersidigBlomsterstand

Blomsterstandens udseende.
Aflangt eller ægformet aks eller duskCylindrisk but duskKolbeUldhåret aksKoblet, ens (Blomsterstandens opbygning)

Blomsterstand

Blomsterstandens udseende.
AkslignendeEt eller flere hovederStilkede blomster, nøgler eller aksUldhårede aks

Klynge af ens. stilkede "uldne totter".

Mellembrudt

Flere, meget adskilte aks placeret op ad hovedaksen.

Hårplacering

Langs bladrandKoblet, forskellig (Blomsterstandens opbygning)Blomstens organisering

Hoveder

Blomsterneer samlet i hoveder.

Aks

Blomsterne er samlet i aks.

Antal hanaks

Antal hunaks

Form af hunaks

Ej oplyst

Cylindriske

Aflangt.

ÆgformedeStilling af hunaks

Ej oplyst

OpretteHængendeFordeling af hunaks

TætsiddendeFjerntsiddendeSammensat (Blomsterstandens opbygning)Blomsterstandstype

Blomsterstandens udseende.
Sidestillet halvskærmformet standMellembrudt standHoved-, halvskærm- eller kugleformet standEndestillet top eller kvastlignende standBlomsterstandens bestanddele

Brunlige blomsterEt- eller to-blomstrede småaksElliptiske eller ægformede småaksAflange småaksHjerteformede småaksSmåaks i duskeBlomsterstandens længde

mm

Stak og brod

Lang stakKort stak eller brodIngen stak eller brodSkedehinde

Ej oplyst

HindeagtigHårkransBladform

Flad

Fladt, langt blad

Børsteformet eller trådformet

Meget smalt eller trindt blad.

Hår på blade

Dunhårede bladeNulstil

Nulstil alle afkrydsninger, markeringer og indtastninger og start forfra.