Danmarks flora
Litteratur           Flora og nøgler
           Systematik
           Morfologi
           Navngivning
           Naturbeskrivelser
           Undervisningsforløb
           Lægeplanter
           Snapseurter
           Plantefarvning
           Diverse
Udskriv (siden formateres automatisk til udskrift)
Flora og nøgler

"Dansk feltflora"
redigeret af Kjeld Hansen.
5. oplag. Gyldendal, København, 1991.

"Dansk Feltbotanik"
af Aage Helweg Glenstrup,
Gjellerup 1972.

"Den nye nordiske flora"
af Bo Mossberg & Lennart Stenberg.
Gyldendal, København, 2003.

"Flora Nordica 1. Lycopodiaceae-Polygonaceae"
redigeret af Bengt Jonsell.
The Bergius Foundation, Stockholm, 2000.

"Flora Nordica 2. Chenopodiaceae-Fumariaceae"
redigeret af Bengt Jonsell.
The Bergius Foundation, Stockholm, 2001.

"Træer og buske i landskabet"
af Helge Vedel og Jette Dahl Møller.
10. udgave. Politikens Forlag, København, 2002.

"Nordens flora, bind 1-10"
af C.A.M. Lindman.
4. udgave, Gyldendal, København, 1987.

"Den danske flora"
af Rostrup Jørgensen.
Gyldendal 1969.

"Danmarks vilde planter"
af M. Skytte Christiansen.
Politikens forlag 1970.

"Gyldendals farveflora"
af Kirsten Tind.
Gyldendal 2001

"Gyldendals guide til danmarks flora"
af Dorte K. Rhode Nissen.
Gyldendal 2003.

"Botanisk atlas I og II"
af Olaf Hagerup og Vagn Petterson.
Ejnar Munksgård, 1960.

"De danske halvgræsser"
af Jens Christian Schou.
BFN’s Forlag, Thisted, 1993.

"Nordiske skærmplanter"
af Niels Faurholdt og Jens Christian Schou.
Dansk Botanisk Forenings Forlag, København, 2004.

Systematik

"Havebrugsbotanik, bind 1-5"
af Jørgen Jensen og Niels Jacobsen.
2. oplag. KVL, København, 1993.

"The plant-book"
af D. J. Mabberley.
Cambridge University Press, Cambridge, 2000.

"Højere planter"
af Signe Frederiksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg.
Botanisk Laboratorium, Københavns Universitet, 1996.

"Plantelivet"
af V. Abrahamsen, Tyge W. Böcher, Poul Larsen
Haase og Søns Forlag, 1971

Morfologi

"Morfologisk botanik"
af Valdemar M. Mikkelsen.
4. udgave. DSR Forlag, København, 1981.

Navngivning

"Anbefalede plantenavne"
af Hans Arne Jensen, Folmer Arnklit og Jørgen Jensen.
Gads Forlag, København, 2003.

Naturbeskrivelser

"Danmarks natur"
 Bind 4: Kyst, klit og marsk
 Bind 6: Skoven
 Bind 7: Hede, overdrev og eng
Af Arne Nørrevang og Torben J. Meyer.
Politikens forlag, 1975.

"Dansk natur"
af Michael Stoltze.
Gyldendal, 2005.

"Danmarks søer og åer"
af Søren Olsen.
Politikens håndbøger i samarbejde med Dansk Naturfredningsforening, 2002.

"Plantesamfund"
af Anne Bülow-Olsen.
Gyldendal, 1977.

"Guide til de danske skove"
af Hugo Mikkelsen.
Dafolo 1992.

"Blomsternes Danmark"
af Jens Gregersen og Bernth Løjtnant.
Gyldendal, 1997.

"Søen og åens dyr og planter"
af Tommy Dybbro.
Danmarks Naturfredningsforening og Politikens Forlag, 1999.

"Skovens dyr og planter"
af Peter Friis Møller og Henrik Staun.
Danmarks Naturfredningsforening og Politikens Forlag, 1996.

"Hvad finder jeg på stranden"
af Tommy Dybbro.
Danmarks Naturfredningsforening og Politikens Forlag, 14. udgave, 2006.

"Byens dyr og planter"
af Tommy Dybbro.
Danmarks Naturfredningsforening og Politikens Forlag, 2001.

"Det åbne lands dyr og planter"
af Tommy Dybbro,
Danmarks Naturfredningsforening og Politikens Forlag, 2000.

Undervisningsforløb

"Grøftekanten"
af Peter Gjelstrup.
Serien "natur og museum". Naturhistorisk museum, 1992.

"Ind i biologien" Grundbog 8. klasse,
af Arne Bjerrum.
Alinea 2006.

"Naturen omkring skolen"
af Philip Jensen,
Kaskelot, 1992.

"Landbruget – en biotop"
af Peter Bering.
Gyldendal 1993.

"Ud i naturen – aktiviteter i den nære omverden"
af Dorrit Hansen m.f.
Gyldendal Uddannelse 1995.

Lægeplanter

"Politikens bog om lægeplanter"
af Andrew Chevallier.
Politikens Forlag, 1998.

"Lægeplanter fra danske urtehaver"
af Anemette Olesen.
Frydenlund, 2000.

"ESCOP Monographs. The Scientific Foundation of Herbal Medicinal Products"
af ESCOP.
2. udgave. ESCOP (European Scientific Cooperative on Phytotherapy), Exeter & G. Thieme Verlag, Stuttgart & New York, 2003.

"Trease and Evans’ Pharmacognosy"
af W.C. Evans.
14. udgave. WB Saunders, London, 1996.

"Herb contraindications and drug interactions"
af Francis Brinker.
3. udgave. Eclectic Medical Publications, Sandy, Oregnon, 2001.

Snapseurter

"Globs brændevinsbog"
af P.V. Glob,
Wormianum, 1972.

Plantefarvning

"Oltidsdragt nutidstøj"
af Inge Bjørn.
Rhodos, 1974.

Diverse

CD: "Flora Digitalis – danmarks vilde blomster"
af Gunnar Lund.
Kroghs Forlag, 2001.

"Alphabet-Bouquet"
af H.C.Andersen,
edition luga 2007.
Løgkarse - biotopbillede
Forside
Søgning
Søgenøgle
Anvendelse
Fritekst
Avanceret
Hjælp
Søgeresultat
Opslag
Planter
Familier
Biotoper
Morfologi
Taxonomi
Værksted
Øvelser
Danmarks Flora
Bag projektet
Links
Litteratur
Fotoarkiv
Kontakt