Danmarks flora
Ideen bag Danmarks Flora

Ud fra et ønske om at give elever og lærere et godt og tidssvarende arbejdsredskab, opstod ideen til at udvikle en digital flora. En flora som både skulle gøre det muligt at bestemme de planter man finder i naturen. Men også en flora som skulle øge brugerens viden om planters opbygning, voksesteder, anvendelsesmuligheder m.m.
Målgruppen

Danmarks Flora er først og fremmest tiltænkt eleverne i folkeskolen, gymnasiet og HF i forbindelse med undervisningen i natur- og teknikfagene samt undervisning i forbindelse med ekskursioner, lejrskoler, featureuger m.m.

Danmarks Flora er dog et meget anvendeligt opslagsværk for alle, som interesserer sig for natur og botanik.
Samarbejde og Finansiering

Projektet er beskrevet og udviklet i et samarbejde mellem hortonom, Ph.D Ina Giversen, kandidat i medievidenskab David J. Hansen, fotograf Lars Norman og arkitekt Birgit Kristiansen.

Undervisningsministeriet har via Tips- og lottomidlerne finansieret hovedparten af Danmarks Flora. Videnskabs-ministeriet har særskilt finansieret ”Fotoarkivet”.

Forside
Søgning
Søgenøgle
Anvendelse
Fritekst
Avanceret
Hjælp
Søgeresultat
Opslag
Planter
Familier
Biotoper
Morfologi
Taxonomi
Værksted
Øvelser
Danmarks Flora
Bag projektet
Links
Litteratur
Fotoarkiv
Kontakt