Planternes gruppering i familie, slægt og art

Taxonomi er det latinske ord for læren om planternes gruppering.

Først deles planterne i divisioner og klasser. Herefter grupperes i familie og slægt.

Familien omfatter slægter som ligner hinanden med hensyn til blomst, frugt og frø.

I familien er der flere slægter.  I hver slægt er der væsentlige lighedspunkter med hensyn til blomster, blade og stængel. De forskellige arter i en slægt er ikke indbyrdes fertile, hvilket betyder at de ikke kan befrugte hinanden og dermed ikke formere sig.

Arten er den helt grundlæggende enhed, som omfatter de individer der ligner hinanden helt. Individerne kan befrugte hinanden og får fertilt (formeringsdygtigt afkom).