Planternes inddeling i divisioner og klasser

Helt overordnet deles planterne op i divisioner, som igen inddeles i klasser.

 1. Division: Karsporeplanter
  1. klasse: Ulvefod
  2. klasse: Padderok
  3. klasse: Bregner
 1. Division: Nøgenfrøede

 2. Division: Dækfrøede
  1. klasse: Tokimbladede
  2. klasse: Enkimbladede
1. Division: Karsporeplanter
Karsporeplanterne har ikke blomster og frø, men formerer sig ved sporer. Stængler og blade har kar eller ledningsstrenge, som forsyner planten med vand. Deraf navnet ”kar-spore”. Alle karsporeplanter er urteagtige planter. Karsporeplanterne er sammen med mosser og lav klodens ældste bevoksning.

1. Division, 1. klasse: Ulvefod
Flerårige urter med krybende eller opstigende stængler. Små, tætsiddende, nåle- eller skælformede blade. Sporehuse sidder i bladhjørner eller på oversiden af bladgrunden.

1. Divison, 2.Klasse: Padderok
Flerårige urter med opret, overjordiske stængel, som er hul og leddelt. Ved hvert stængelled ses en tandet bladskede. Fra bladskedens grund udgår hos de fleste arter en stort antal leddelte sidegrene. Sporehusene findes i en aksformet stand i skudspidsen.

1. Division, 3.Klasse: Bregner
Flerårige urter med spredte og oftest store fjersnitdelte blade. Sporehuse findes ofte på bladundersiden eller i bladranden.

2. Division: Nøgenfrøede
De nøgenfrøede planter danner ikke en lukket frugt om frøet. Frøet er altså nøgent og spredes let med vinden. Frugten med frøene er kogler eller bæragtige kogler. Blomsten er ufuldstændig. De nøgenfrøede planter er vedplanter (træer og buske) med rod, stængel og nåleformede eller skælformede blade. Eksempelvis gran, fyr, taks, ene og cypres.

3.Division: Dækfrøede
Urter og løvtræer med rod, stængel (med kar) og blade. Blomster med støvblade og frugtblade, hvor frugtbladene er vokset sammen omkring frøanlægget og således dækker frøene.

3. Division, 1. Klasse: Dækfrøede og tokimbladede
Spirer med to kimblade. Blomsterne er oftest 5-tallige, med 5 bægerblade, 5 kronblade, 5+5 støvblade og 5 frugtblade. Planterne har ofte pælerod. Hovedparten af danske vilde planter er dækfrøede og tokimbladede.

3. Division, 2. Klasse: Dækfrøede og enkimbladede
Spirer med et kimblad. Blomsterne er oftest 3-tallige, med 3+3 blosterblade, 3+3 støvblade og  3 frugtblade. Planterne har ofte trævlerod. Bladene er oftest lige- eller buestrengede og helrandede. Eksempelvis græsser, halvgræsser, siv, liljer og gøgeurt.