Strengenes forløb / Nervation

Efter strengenes forløb inddeles bladet i følgende typer.

 


Ligestrenget

Alle strenge løber  parallelt fra bladets grund til
spidsen.


Buestrenget

Alle strenge udgår fra bladgrunden, løber i jævne buer og samles i bladspidsen.


Fjerstrenget
En kraftig midterstreng fra bladbasis til bladspids med sidestrenge, så bladnervationen ligner en fjer.

 

 


Håndstrenget

Kraftige strenge udgår fra bladgrunden i forskellige retninger, som spredte fingre.


Stjernestrenget

Fra ca. midten af bladet udgår flere kraftige strenge.