Frugten

Der kan skelnes mellem hårde og saftige / kødede frugttyper.

Alle frugter indeholder frø, som spredes af vinden, vandet, dyr, mennesker eller af planten selv, som f.eks. kan slynge frøene ud.

Hårde frugttyper
En mere eller mindre hård frugt, som hverken er kødet eller saftig.


Bælg

Aflang 1-rummet frugt. Åbner sig både i "ryggen"
og "bugen".


Nød
En hård frugt med 1 - måske 2 frø. Nødden springer ikke op.


Spaltefrugt
En spaltefrugt er egentlig en enkeltfrugt som ved modenhed spaltes i flere delfrugter. Kan spaltes fra 2 til mange spaltefrugter.

 

   


Kapsler i frugtstand
Mange tørre frøhylstre sidder i frugtstanden. Kapslerne kan springe op.

 

 


Saftige eller kødede frugttyper

Til de saftige frugttyper hører stenfrugt, kærnefrugt, bær eller kapsel, hvor frøene er gemt under et saftigt eller kødet lag.


Kærnefrugt

Kærnefrugten har et saftigt ydre lag og et mere eller mindre hårdt indre lag (kærnehus), som rummer flere frø.


Hyben
Kugleformet til ægformet frugt med mange frø (nødder). Frugten er karakteristisk for roser. Hybenet er dannet af den krukkeformede blomsterbund og er i botanisk forstand en falsk frugt.


Flerfoldsfrugt af stenfrugter
Består af flere, selvstændige småfrugter, der sidder tæt sammen. Kaldes oftest bær.

 

 


Stenfrugt

En saftig frugt, hvis frøgemme består af et ydre kødet lag og 1 sten inden i.


Bær
En saftig frugt med et ydre kødet lag, med mange frø.