Blomsterstand

Blomsterstanden  er en samling af blomster - med fælles stængel - der fremtræder som en helhed. Den fælles stængel kaldes blomsterstandens akse. Blomsterstanden kan inddeles i følgende typer.


Enlige blomster
Blomsterne eller kurvene sidder enkeltvis på stænglen.


Parvise eller få blomster

Blomsterne eller kurvene udgår fra stænglen parvist eller få sammen.

 


Aks

Ustilkede blomster i en forlænget blomsterstand. De nederste blomster springer først ud.


Hoved
En kort, sammentrængt blomsterstand med kortstilkede eller siddende blomster.

 

 


Klase

En forlænget blomsterstand med stilkede blomster.


Svikkel

En ensidig blomsterstand af stilkede blomster. Blomsterstanden er ofte spiralformet indrullet mod spidsen.

 


Kolbe

En forlænget blomsterstand med tætsiddende blomster på en tyk, kødfuld akse.


Kranse i aks

En forlænget blomsterstand med ustilkede eller kortstilkede blomster siddende i kranse på blomsterstandens akse.

 


Skærm

Blomsterstand med stilkede blomster,
som alle udspringer fra samme punkt.
De yderste blomster springer ud først.


Halvskærm
Blomsterne sidder i næsten samme højde, fordi de yderste blomsterstilke er længst.

 


Dobbeltskærm

En blomsterstand, hvor flere mindre skærme er samlet i en større skærm.


Top
En åben stærkt forgrenet blomsterstand, der er sammensat af mange blomsterstande.

 


Kvast

Stilkede blomster. Den midterste blomst springer ud først. Under den kommer flere sideskud, som ender i en blomst osv.


Kurv
En kort blomsterstand med siddende blomster på en kurvbund, omgivet af et kurvsvøb. Alle blomster i kurven kan være ens, eller de yderste blomster kan være tydeligt forskellige fra de inderste.