Bladstilling

Bladstillingen angiver, hvordan bladene er ordnet på stænglen.

 


Roset  

Bladene udgår fra planten ved jordoverfladen, enten enkeltvis, få sammen eller som en roset.


Kransstillede

3 eller flere blade udgår fra samme højde på stænglen og sidder i en krans.


Knipper
Flere blade udgår fra samme eller næsten samme sted på stænglen uden at danne en regelmæssig krans.

 

 


Spredt

Bladene sidder enkeltvis på skuddet og ikke parvist overfor hinanden.


Modsat

Bladene sidder parvist overfor hinanden på skuddet.