Bladrand og bladets indskæringer

Bladene kan inddeles i 3 grupper, afhængig af, hvor dybe indskæringerne i bladet er.

 


Hele blade

har enten en hel, jævn bladrand eller har forskel-
lige små takker eller
tænder.


Delte blade

har indskæringer fra 1/3 til næsten helt inde til bladets midterstreng.


Sammensatte blade
har indskæringer, der deler bladet i flere helt adskilte småblade. 

 

Hele og sammensatte blades blandrand
Hele blade uden eller med små indskæringer eller hakker i bladranden. Sammensatte blades småblade kan have samme former for indskæringer i bladranden.


Helrandet

Bladets rand er uden nogen form for indsnit. Selve bladets form kan dog godt rumme større indskæringer, men randen er hel.


Rundtakket

Bladranden har korte, runde takker.


Savtakket
Bladranden har korte, spidse og skråtstillede tænder.

 


Tandet

Bladranden har spidse, udstående tænder adskilt
af runde indskæringer.


Bølget

Bladranden er bugtet med bløde indskæringer.


Delte blades indskæringer
Delte blade har dybe indskæringer, der kan gå helt ind til midterstrengen eller til bladgrunden.

 


Fjerdelt

Bladformer, hvor bladets midt-og sidestrenge har form som en fjer, og bladranden skærer sig kortere eller længere  ind mellem sidestrengene.


Hånddelt

Bladformer, hvor bladets strenge udgår som en hånd fra bladgrunden, og bladranden skærer sig kortere eller længere ind mellem strengene.


Gaffeldelt
Blade som gentagne gange deler sig i to grene.

 

Sammensatte blades indskæringer
Faktisk deler indskæringerne bladet i et antal helt adskilte småblade.


Ligefinnet

Et blad sammensat af små, selvstændige blade, som sidder parvist overfor hinanden på en midtstreng. Antallet af småblade er lige. Midtstrengen kan evt. ende
i en brod eller klatretråd.


Uligefinnet

Et blad sammensat af små, selvstændige blade, som sidder parvist overfor hinanden på midterstreng-
en med et enkelt blad for enden af midtstrengen. Antallet af småblade bliver dermed ulige.


Hjulformet

Et blad sammensat af små, selvstændige blade, som udgår fra samme punkt, som eger i et hjul.

 

 


Koblet

Et blad sammensat af små, selvstændige blade, som udgår fra det samme punkt. Antallet af småblade er
som regel 3 eller 5.


Fingret

Et blad sammensat af små selvstændige blade, som alle udgår fra samme punkt. Antallet af fingre er ikke nødvendigvis 5.