Bladform

Bladpladen inddeles i forskellige former, som både karakteriserer hele, delte og sammensatte blade. Man skal se på bladets kontur, som fremkommer, når alle bladpladens yderpunkter forbindes.

 


Eliptisk

Et blad, der er ca. dobbelt
så langt som bredt.
Bredest på midten.


Ovalt

Ligner det elliptiske, men bladspids og bladgrund er mere afrundede.


Ægformet       
Ligner det elliptiske, men er bredest for neden.

 


Hjerteformet

Et bredt blad som ved grunden har en afrundet
lap på hver side af stilken. Bladet er spidst.


Nyreformet

Ligner det hjerteformede men er afrundet.


Lancetformet
Et blad der er 3-4 gange så langt som bredt, bredest på midten og tilspidset mod begge ender.

 


Aflangt

Næsten som det lancet-formede, men bredden er den samme over det meste af bladet.


Omvendt ægformet
Bladet er ca. dobbelt så langt som bredt. Bredest ovenfor midten.


Spatelformet

Bladet er bredt afrundet foroven og bliver jævnt smallere nedefter.

 


Pileformet

Med to spidse nedadrettede flige på hver side af bladstilken.


Spydformat

De to flige på hver side af bladet peger lige til siden (vinkelret på bladstilken)


Rundagtig
Et rundt blad, hvis stilk er fæstnet inden for randen eller ofte midt på bladpladen (skjoldformet)

 

   


Skælformet

Et lille bredt, fladt blad, der minder om et fiskeskæl.