Bladets bestanddele

Et fuldstændigt løvblad består af en bladplade, kortere eller længere bladstilk og en bladfod, evt. med fodflige, som er parvise, små bladflige, der sidder på hver side af bladstilken.

Et græsblad består af bladplade, bladskede og en skedehinde, som findes på overgangen mellem skede (stilk) og bladplade.