Søgeresultat
Majgøgeurt - tavlebillede
Se fotos af Majgøgeurt i fotoarkivetUdskriv (siden formateres automatisk til udskrift)Se Flora Danica tavle med Majgøgeurt ved det Kgl. Bibliotek (åbner i nyt vindue)
Dansk artsnavn
Majgøgeurt

Forvekslingsmuligheder
Der findes to slægter af gøgeurt, Dactylorhiza og Orchis, hvoraf Majgøgeurten tilhører førstnævnte. Disse to slægter kan kendes fra hinanden på at Dactylorhiza har udstående blade på stænglen, mens Orchis har grundstillede blade samt små, omskedende blade på stænglen. Indenfor sin slægt kan Majgøgeurt især forveksles med Plettet Gøgeurt, da begge har tydeligt plettede blade. Hvis de øverste stængelblades spidser, når op forbi blomsterstandens basis er planten med stor sandsynlighed en Majgøgeurt (som regel på fugtig bund), hvis ikke er planten sandsynligvis en Plettet Gøgeurt (som regel på tør bund). Det kan være vanskeligt at bestemme Gøgeurter, da nogle af de sikre nøglekarakterer er rodknoldens udseende, samt hvorvidt stængelen er massiv eller hul. Disse karakterer kan man ikke anvende, da planterne er fredede, og det derfor er strengt forbudt at plukke dem eller grave dem op. Gøgeurter danner desuden en mængde hybrider, som yderligere vanskeliggør bestemmelse.

Majgøgeurt - biotopbillede
Forside
Søgning
Søgenøgle
Anvendelse
Fritekst
Avanceret
Hjælp
Søgeresultat
Gøgeurt, Maj-
Artskarakter
Forveksling
Anvendelse
Værd at vide
Opslag
Planter
Familier
Biotoper
Morfologi
Taxonomi
Værksted
Øvelser
Danmarks Flora
Bag projektet
Links
Litteratur
Fotoarkiv
Kontakt