Avanceret søgning

Er et godt redskab, især for den professionelle bruger, idet der kan søges på næsten alle artskarrakterer i hele databasen, altså inden for alle væksttyper på en gang.

Venstre spalte fungerer som indholdsfortegnelse. Klik på en kategori og forskellige mulige kriterier dukker op i midterste spalte. Kryds de ønskede kriterier af.