Søgning
 

Væksttype
 
 
 
 
 
 

Biotop
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Højde (cm)
 

Bladstilling
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bladfæste
 
 
 
 

Bladtype
 
 
 

Bladform
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bladnervation
 
 
 
 
 
 
 

Bladrand
 
 
 
 
 
 
 

Bladindskæringer
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sammensat bladform
 
 
 
 
 
 

Småbladform
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bladlængde (mm)
 

Torne
 
 
 
 
 

Vækstform
 
 
 
 

Sporemodning
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sidegrene
 
 
 

Stængelfarve
 
 

Hulhed i stængel
 
 
 
 

Antal tænder i bladkrans
 

Sporehusbærende blade
 
 
 

Sporehushobes form
 
 
 
 

Slør
 
 

Slørform
 
 

Bladomrids
 
 
 

Bladstilkens længde
 
 
 
 

Bladstilkens skælfarve
 
 
 

Kogleposition
 
 

Kogletype
 
 
 
 
 
 

Koglelængde (cm)
 

Antal nåle i nåleknippet
 
 
 
 

Nålefæste
 
 
 
 
 
 

Nåleunderside
 
 
 
 
 
 

Vækstform hos vedplanter med løv
 
 
 
 

Blomsternes placering
 
 
 
 

Blomsterstandstype
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bloster
 
 
 

Særlige blosterblade
 
 
 
 
 

Blomstens form
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Blomstens symmetri
 
 

Antal kronblade
 

Blomstens farve
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Randkroners farve
 
 
 
 
 

Blomstens køn
 
 
 

Antal støvblade
 

Antal grifler
 

Blomstens sædighed
 
 
 

Blomstringstid
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Frugtdannelse
 
 
 

Frugttype
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rakletype
 
 
 
 

Rakleposition
 
 
 

Antal frø
 

Frugtmodning
 
 
 
 
 
 

Frugtfarve
 
 
 
 
 
 

Blomsterstandens opbygning
 
 
 
 

Blomsterstandens mindste enhed
 
 
 

Niveau 2 i blomsterstanden
 
 
 
 
 
 
 
 

Niveau 3 i blomsterstanden
 
 
 
 
 
 

Niveau 4 i blomsterstanden
 
 

Blomsterstandens stilling
 
 
 

Blomsterstandens længde (mm)
 

Stænglens indre
 
 
 

Antal aks
 

Antal hanaks
 

Antal hunaks
 

Form af hunaks
 
 

Stilling af hunaks
 
 

Fordeling af hunaks
 
 

Dækskæls farve
 
 
 
 
 
 
 
 

Nøddeform
 
 
 

Frugthylster
 
 
 
 

Form af småaks
 
 
 
 
 
 
 
 

Antal blomster i småaks
 

Stak og brod
 
 
 
 
 
 

Skedehinde
 
 
 

Oprindelsesstatus
 
 
 

Anvendelse