Danmarks flora
Danmarks flora

Danmarks Flora er et digitalt opslagsværk, med fotos og beskrivelser af 529 danske vilde planter - urter, træer og buske, siv og græsser og karsporeplanter. Det svarer ca. til en tredjedel af de danske vilde planter. I Danmarks Flora er de mest almindelige og mest spektakulære planter med. Derfor vil man, bortset fra enkelte orkideer ikke finde fredede planter i Danmarks Flora.
Digital søgning

Når man anvender søgenøglen, vil man hurtigt kunne finde frem til den bestemte plante man søger. Desuden vil man ved at anvende søgenøglen lære at se på plantens enkelte dele og på den måde få lært meget om planternes artskarakterer. Ud over søgenøglen er det også muligt at søge på anvendelse, biotoper, familier, alfabetisk planteliste eller via fritekst.
Forside
Søgning
Søgenøgle
Anvendelse
Fritekst
Avanceret
Hjælp
Søgeresultat
Opslag
Planter
Familier
Biotoper
Morfologi
Taxonomi
Værksted
Øvelser
Danmarks Flora
Bag projektet
Links
Litteratur
Fotoarkiv
Kontakt